tiistai marraskuu 30. 2021

[uam_ad id="1374001"]

Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Rondoclassic.fi / rondo.fi / iradio.fi -verkkopalveluja ylläpitää Classicus Oy. Käyttöehdot ja rekisteriseloste koskevat näitä kaikkia verkkopalveluja. Verkkopalvelun käyttäjän tulee palvelua käyttäessään noudattaa verkkopalvelun käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Käyttäjällä on lupa tallentaa verkkopalveluun sisältyvää aineistoa tietokoneelleen tai tulostaa aineistoa vain yksityistä käyttöä varten. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Aineistoon sisältyvistä teosten osista saa kuitenkin ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. Aineistoa lainattaessa on lähde – rondo.fi – mainittava. Palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotain toista Internet-sivustoa tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava Classicus Oy:n lupa.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. Joidenkin palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy kyseisen palvelun käyttöehdot.

Palveluntuottajan vastuu

Rondolehti.fi-verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä palvelulle anneta mitään takuuta. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Palvelun muuttaminen tai lopettaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Classicus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 10.7.2019.

Rekisterinpitäjä

Classicus Oy (1070273-5), Väinö Auerin katu 10, 00560 Helsinki

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Harri Valkonen, harri.valkonen@classicus.fi, 050 53 868 75

Rekisteristä tehtävät kysymykset ja muutokset tilaustiedoissa voi osoittaa asiakaspalveluun asiakaspalvelu@rondo.fi puh. 03-225 1948

Postiosoite: Rondon asiakaspalvelu c/o Tampereen Laserma, Kuoppamäentie 3A, 33800 Tampere.

Lehden tilaajarekisterin ylläpito on ulkoistettu Tampereen Lasermalle.

 

Rekisterit

Rondolehti.fi -verkkosivujen asiakasrekisteri, Rondo-lehden tilaajarekisteri, markkinointirekisteri.

 

Oikeusperusteet rekisterien pitämiselle

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimusten toteuttaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi.

Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena: lehden tilaaminen, verkkopalvelun käyttöönotto, ostaminen verkkokaupassa ja henkilön suostumus markkinointiviestinnän vastaanottoon.

Asiakassuhteen ylläpito: sopimusten toteuttaminen, esimerkiksi ilmoittajien tilausten hoito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien ensisijainen käyttötarkoitus on Rondo-lehden -asiakasrekisterin ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Classicus Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Classicus Oy:n omassa toiminnassa mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Classicus Oy on oikeutettu julkaisemaan asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Rondo-lehden asiakaspalveluun esimerkiksi sähköpostitse asiakaspalvelu@rondo.fi, puhelimitse (03) 225 1948, tai postitse Kuoppamäentie 3 A, 33800 Tampere tai rekisterinhoitajalle.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta asiakkaiden sopimusten toteuttamisen lisäksi muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Lehden tilaajatiedot toimitetaan kirjapainolle lehden postitusta varten.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Classicus Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Classicus Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Bannerit[uam_ad id="1369747"] [uam_ad id="1058112"] [uam_ad id="1373034"] [uam_ad id="1374005"]

Pysy Tempossa

2,258FanitTykkää
1,327SeuraajatSeuraa

Alkusoitto

ENCORE

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration