keskiviikko helmikuu 1. 2023

Arvioinnin uudet polut ja sudenkuopat

  Arvioinnin uudistamisella on keskeinen osuus musiikkiopistojen uusissa opetussuunnitelmissa. Arviointi vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaisena oppilas kokee kehittymisensä. Oppilaitokset päättävät omista menettelyistään suurelta osin itse. Missä mennään, kun vanhanmalliset kurssitutkinnot ovat joka tapauksessa roskakorissa?   Oppilasarvioinnin sijaan Opetushallituksessa on päädytty käyttämään käsitettä oppimisen arviointi”, toteaa opetusneuvos Eija Kauppinen. Arviointi ei siis kohdistu oppilaan persoonaan tai hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa vaan oppilaan oppimisen prosessiin. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään […]

tieto ja taito