sunnuntai syyskuu 25. 2022

Kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista selvitetään

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut selvityshenkilön tutkimaan kulttuurin ja taiteen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista Suomeen. © Laura Kotila

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) on asettanut oikeustieteen kandidaatti Jukka Liedeksen selvittämään kulttuurin ja taiteen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista Suomeen. Selvityshenkilö luovuttaa selvityksensä tiede- ja kulttuuriministerille viimeistään 15. kesäkuuta.

“Tasa-arvon ja hyvinvoinnin tulee toteutua kulttuuri- ja taidekentällä aina, sekä harrastavien lasten ja nuorten että aikuistenkin tekijöiden keskuudessa”, ministeri Kosonen toteaa tiedotteessa. Ministerin mukaan kulttuurialan kenttä on varsin laaja sisältäen sekä pieniä vapaita ryhmiä että suuria instituutioita. “Jokaisella toimijalla tulee olla tieto siitä, miten toimia silloin, kun kohtaa epäasiallista kohtelua.”

Taiteen ja kulttuurin toimijat kokoontuivat alkuvuodesta keskustelemaan alan eettisistä kysymyksistä, ja keskustelussa nousi esiin eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen tarve.

Nyt käynnistyvässä selvityksessä tulee tarkastella mm. toimielimen oikeudellista muotoa, sen rahoitusta, hallintoa ja toimivaltaa sekä keiden toimijoiden tulisi olla perustamassa toimielintä. Lisäksi selvitystyössä tulee ottaa huomioon lainsäädännön asettamat reunaehdot ja mahdollisten uusien säännösten tarve.

Selvitystyön tukena toimivan ohjausryhmän muodostavat ylijohtaja Riitta Kaivosoja, ylijohtaja Tapio Kosunen, johtaja Jorma Waldén, johtaja Minna Karvonen ja kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tuoreimmat uutiset