maanantai toukokuu 20. 2024

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen tulevaisuuden visiot julkistettu

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisilla visioilla pyritään vastaamaan taiteiden opetuksen ja yhteiskunnallisen roolin haasteisiin sekä luovien alojen rakenteellisiin ongelmiin. © Veikko Kähkönen / Taideyliopisto

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansalliset visiot ovat valmistuneet. Vuoteen 2030 ulottuvat visiot tarjoavat toimenpide-ehdotuksia, joilla musiikin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden opetusta ja roolia yhteiskunnassa voidaan vahvistaa. 

Musiikkikoulutuksen visio valmistui joulukuussa 2020. Kuvataiteen sekä teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen visiot valmistuvat loppuvuodesta 2022. Visiot nojaavat ajatukseen taiteen itseisarvosta. Niiden mukaan taidekasvatuksella ja -koulutuksella voidaan vastata yhteiskunnallisiin murroksiin esimerkiksi vahvistamalla henkistä resilienssiä, yhteisöllisyyttä ja luovaa ongelmanratkaisua.

Visioissa painotetaan taideopetukseen panostamista. Ajatuksena on tuoda taideopinnot ja kulttuuriharrastukset kaikkien ulottuville, lisätä ja monipuolistaa taideaineiden tarjontaa kaikilla koulutusasteilla sekä vahvistaa taiteeseen liittyvää tutkimustietoa. Visiot haluavat velvoittaa kuntia laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelmat. 

”Lukion opetussuunnitelman taide -ja taitoaineiden lukiodiplomien järjestäminen tulee opetuksen järjestäjiä velvoittavaksi ja niiden suorituksella voisi korvata yhden vähintään viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Niitä tulee hyödyntää myös korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa”, sanoo visiotyössä mukana ollut kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta.  

Kaikissa visioissa nousee esiin taideopetuksen sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden vahvistaminen. Yhdenvertaisuutta pyritään edistämään päivittämällä johtamiskäytäntöjä ja tarkastelemalla kriittisesti taiteen kaanonia. 

Ratkaisuja rahoituskuoppaan?

Visiot pyrkivät ratkaisemaan luovien alojen rakenteellisia ongelmia. Tarkoituksena on luoda alan ammattilaisille vakituisia työpaikkoja varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja kulttuuritoimeen yhteistyössä muiden alojen kanssa ja resursseja lisäämällä.

”Taidekoulutuksen ja -kasvatuksen rahoituspohjaa on vahvistettava samalla, kun panostetaan pedagogiseen kehitystyöhön ja koulutuksen laajempaan saavutettavuuteen”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén muistuttaa.  

Vuonna 2019 alkanut visiotyö lähti liikkeelle Taideyliopiston aloitteesta. Se kokoaa yli 2 000 taidealan ammattilaisen ja sidosryhmän edustajan näkemykset taidekasvatuksen ja -koulutuksen tulevaisuudesta. Mukana on ollut opettajia, opiskelijoita, taiteilijoita, tutkijoita, alan asiantuntijoita, järjestöjä ja sidosryhmiä. Työhön on sisältynyt seminaareja, verkkokyselyitä ja ydinryhmien työskentelyä.

STT/Taideyliopisto
Muokkaus 16.11. 16.00: korjattu kirjoitusvirhe, muokattu ingressiä. 

Tuoreimmat uutiset