sunnuntai maaliskuu 3. 2024

Miten ja miksi musiikki vaikuttaa?

Jyväskylän yliopiston MUSICONNECT-tutkimushanke haluaa selvittää, millainen voimavara musiikki on nuorten arjessa. Tulevaisuudessa tutkimustietoa voitaneen hyödyntää esimerkiksi musiikkikasvatuksessa tai lasten ja nuorten kanssa työskennellessä. Musiikilla voidaan rakentaa tai ilmentää identiteettiä, ja musiikkia voidaan käyttää tunnesäätelyn apuna. On tutkittu, että musiikki on erityisen merkityksellistä nuorille. Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen professori Suvi Saarikallio johtaa Euroopan tutkimuskomission rahoittamaa viisivuotista tutkimushanketta MUSICONNECT – Music as youth empowerment: creating connection to self and others. Hankkeen tavoitteena on uudistaa tieteellistä ymmärrystä siitä, miksi, […]
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

orkesterit ja konsertot