torstai toukokuu 30. 2024

Miten pop/jazz -laulu eroaa klassisesta?

Äänenmuodostus on tunnistettavin ero taide- ja rytmimusiikin laulun välillä, sillä sen voi kuulla heti. Yhtä tärkeää on silti tyylitaju. ”Pop/jazz-laulajasta voi tulla hyvä klasarilaulaja, mutta klassisesta laulajasta ei välttämättä koskaan tule hyvää pop/jazz -laulajaa.” Näin tuumasi eräs laulunopettajani joskus opintojeni alkuvaiheessa. En silloin vielä osannut ottaa väitteeseen kantaa, mutta mitä pidemmälle etenin lauluopinnoissani, sitä paremmin ymmärsin opettajani lausuman. Klassisessa ja pop/jazz -laulussa on merkittäviä eroja, eikä niitä kaikkia asiaan perehtymätön välttämättä huomaa. Klassinen laulu on […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito