Miten tukea niitä oppilaita, jotka haluavat edetä nopeasti, erityisesti soittopolun alussa? Tähän kysymykseen etsii vastausta Next Generation – Alku soittoon -hanke.   Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Itä-Helsingin musiikkiopiston, Länsi-Helsingin musiikkiopiston sekä Helsingin konservatorion yhteinen pilottihanke starttasi syksyllä 2022. Se on suunnattu musiikkiharrastuksensa alkutaipaleella oleville lapsille. Tarkoituksena on tarjota lapsille hyvä, kokonaisvaltainen perusta oppimiselle ilman paineita muusikoksi ryhtymisestä. Pilottivuoden instrumentit ovat olleet viulu, sello ja huilu. Oppilaat ovat saaneet omassa instrumentissaan yksilöopetusta oman musiikkioppilaitoksensa opettajalta […]
Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.
Edellinen artikkeliSoinnin juhlaa väistötiloissa
Seuraava artikkeliOnko puhaltajien koulutus kriisissä?