maanantai huhtikuu 22. 2024

Musiikkikoulutus puhaltamaan yhteen hiileen

  Suomalaisen musiikin päivänä 8. joulukuuta julkaistiin suomalaisen musiikkikoulutuksen Visio 2030 –raportti. Tavoitteineen se tuo ensimmäistä kertaa laajaan yhteistyöhön oppilaitokset taiteen perusopetuksesta aina yliopistotasolle saakka.   Taideyliopiston rehtorina joulukuussa aloittanut Kaarlo Hildén kutsui kaksi vuotta sitten musiikinopetuksen suomalaisen kenttäväen luomaan yhteisen musiikkikoulutusjärjestelmän tulevaisuuskuvaa. Visio 2030 -työhön osallistui 1500 musiikin ja musiikinopetuksen ammattilaista, opiskelijaa ja sidosryhmää. Se ottaa kantaa musiikkikoulutuksen arvoperustaan ja saavutettavuuteen sekä luo uutta suuntaa opetuksen ja johtamisen käytäntöihin. Lisäksi se linjaa kentän toimijoiden […]
Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito