torstai toukokuu 30. 2024

Oppilaan oikeat hakusanat

    Rytmimusiikin pedagogiikka on nuori ala, ja vakiintuneita metodeja on opettajan apuna suhteellisen vähän. Se on toisaalta haaste ja toisaalta mahdollisuus, koska opettaja joutuu käyttämään luovuuttaan ja toimimaan tilanteen mukaan. Todellinen musiikin oppiminen alkaa aina yksilön palavasta innostuksesta. Miten soitonopetus voidaan rakentaa sen varaan?   Peruskysymys kuuluu: miten opiskelijalähtöisyys ja opettajan asiantuntijuus yhdistyvät soitonopetuksessa? Opiskelijalähtöinen opetus ottaa huomioon opiskelijan lempimusiikin. Asiantuntijuudella tarkoitetaan tässä niitä tietoja ja taitoja, jotka opettaja ammattimuusikkona hallitsee. Musiikinopetus on pitkään […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

tieto ja taito