maanantai kesäkuu 17. 2024

Pääsykoe alkaa olla historiaa

   Monet musiikkiopistot ovat luopuneet pääsykokeesta ja saaneet sillä hakijamääränsä kasvuun. Osa pitää yhä jonkinlaista testausta tarpeellisena tai on ottanut käyttöön valmentavan jakson. Myös uusia ideoita soittimen valinnassa on virinnyt. Oppilaslähtöinen henki valtaa alaa.   Musiikkioppilaitosten oppilasvalinnoille ei ole olemassa mitään yhtä ja yhtenäistä mallia, vaan usein oppilaitoksen paikalliset olosuhteet sanelevat sen, kuinka oppilasvalinta toteutetaan. Myöskään Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet eivät määrittele oppilasvalintojen toteuttamisen tapaa, joten oppilaitoksilla on tässä täysi autonomia. Osa oppilaitoksista järjestää […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito