tiistai huhtikuu 23. 2024

Säveltäjyyden tasa-arvoloikka

    Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke nostaa esiin tasa-arvon sävellysopetuksessa. Sen toteutumisessa on edelleen monia ongelmia.   Keväällä 2019 käynnistyneen Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Se tarjoaa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15–20 -vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä naisia on vain 11 prosenttia. Sukupuolten välinen epätasapaino on olut piktääv vallalla myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa. Eteenpäin silti mennään: […]
Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

tieto ja taito