torstai toukokuu 30. 2024

Voiko asteikkosoitto olla hauskaa?

Asteikot ovat olleet osa kurssisuoritusta 1970-luvulta lähtien. Sellon kurssitutkinnoissa, eli sittemmin kurssisuorituksissa, on soitettu kaksi tai kolme asteikkoa murtokolmisointuineen lautakunnan valinnan mukaan. 2000-luvulla useimmissa musiikkiopistoissa asteikot on kerrottu opiskelijoille viikkoa ennen suoritusta. Kokemukseni mukaan asteikot ovat olleet sekä soittajille että lautakunnan jäsenille kurssisuoritusten epämieluisin osio. Voidaankin miettiä, kuinka tarpeellista niiden esittäminen lautakunnalle on. Mittaako asteikkojen tenttaaminen taitoja vai paineensietokykyä? Musiikkipedagogiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöni aihe, asteikkosoitto sellon alkeistasolla, on herättänyt monenlaisia reaktioita muusikkoystävieni keskuudessa. Ammattimuusikot ovat […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito