Music Finland ja Leevi Madetoja

 

Sasha Mäkilä kirjoittaa Rondossa 3/2022 ansiokkaasti tutkimuksestaan Leevi Madetojan orkesterituotannosta ja tuo esiin teosten partituureihin ja niiden eri versioihin liittyviä ongelmia. Artikkelin lopussa hän ilmaisee huolensa usean Madetojan sävellyskäsikirjoituksen katoamisesta ja antaa ymmärtää, että Music Finland olisi tuhonnut niitä tilanpuutteen vuoksi.

Music Finlandin nuottikokoelmat koostuvat pääosin säveltäjien nuotistoon lähettämien sävellysten kopioista, painetuista nuottijulkaisuista sekä vanhojen nuottikäsikirjoitusten ja puhtaaksikirjoitettujen nuottien valokopioista. Nykyään kaikki Music Finlandin levityksessä oleva kustantamaton nuottimateriaali on digitoitu. Music Finland ei ole muistiorganisaatio, jonka tehtävä on nuottikäsikirjoitusten säilyttäminen, vaan kaikki alkuperäinen käsikirjoitusaineisto on palautettu takaisin säveltäjille tai siirretty asianmukaiseen arkistoon.

Music Finlandin edeltäjän Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen nuotistossa on aikoinaan ollut Leevi Madetojan yksittäisiä sävellyskäsikirjoituksia ja puhtaaksikirjoittajien originaaleja, mutta ne on kaikki tunnistettu ja siirretty systemaattisesti turvaan Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmiin. Nämä on kaikki luetteloitu Kansalliskirjaston Leevi Madetojan sävellyskäsikirjoitusten luetteloon (arkistoluettelo 144).

Näiden lisäksi nuotistossa on ollut joitakin muualta saatuja valokopioita Madetojan teoksista. Nämä ovat olleet usein kustannettuja sävellyksiä, joiden levitykseen Music Finlandilla ei ole ollut lupaa, eikä niitä ole sen vuoksi digitoitu. Monesti tällainen vanha valokopio on myöhemmin korvattu kustantajan lähettämällä painetulla näytepartituurilla. Toisin kuin Mäkilä väittää, mitään alkuperäisiä käsikirjoituksia ei ole kuitenkaan poistettu näiden painettujen tieltä vaan ainoastaan niiden valokopioita.

Kari Laitinen

Tietopalvelupäällikkö, Music Finland

Edellinen artikkeliViikkokatsaus 12/2022: Äänitealalla ennätysliikevaihto viime vuonna, Jyväskylän musiikkitutkimukselle suurrahoitus
Seuraava artikkeliRDO 210 Kansallissankari nousee