torstai toukokuu 30. 2024

Onko suurilla pedagogiikoilla yhä paikkansa?

    Dalcroze, Orff, Kodály, Suzuki… 1900-luvulla syntyi useita musiikkikasvatuksen filosofioita, jotka kantavat ajatuksista ja menetelmistä kirjoittaneiden sukunimeä. Mikä on näiden ajatusten tilanne 2000-luvun Suomessa?   Suomen koululaitoksen kehittyessä historian saatossa nykymuotoonsa on etenkin keskieurooppalaisen perinteen vaikutus ollut voimakasta. Émile Jaques-Dalcrozen (1865–1950) musiikkiliikuntaan, rytmiin ja improvisointiin keskittyvät kasvatukselliset ajatukset tulivat Suomeen jo ennen toista maailmansotaa. Carl Orffin (1895–1982) pedagogiset ajatukset levisivät Suomen koulujen musiikinopetukseen sodanjälkeisinä vuosikymmeninä, samoin Unkarista 1950–60-luvuilla maailmalle levinnyt Zoltán Kodályn (1882-1967) mukaan […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito