torstai toukokuu 30. 2024

Yleismusiikillisten taitojen opas ammattiopintoja suunnittelevan tueksi

Sibelius-Akatemia julkaisi alkuvuodesta verkossa Yleismusiikillisten taitojen oppaan, joka auttaa musiikkialan ammattiopintoja harkitsevaa nuorta omaksumaan tärkeitä musiikin hahmottamiseen, nuotinlukuun ja rakenteelliseen ymmärtämiseen liittyviä taitoja.   ”Oppaan tarve on ollut ilmeinen jo pitkään”, kertoo vastuullinen toimittaja, sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän lehtori Lotta Ilomäki. ”Ammattiopinnoissa ja työelämässä tarvitaan nykyään hyviä valmiuksia musiikin hahmottamisessa, nuotinluvussa ja rakenteellisessa ymmärryksessä. Kyse on käytännön taidoista ja usein melko arkisistakin asioista, joita ei kuitenkaan ei voi pelkistää pelkkään koe- ja paperiosaamiseen. Yksi oppaan […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

tieto ja taito