sunnuntai huhtikuu 14. 2024

Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Rondoclassic.fi / rondolehti.fi / rondo.fi / iradio.fi -verkkopalveluja (myöhemmin Rondon verkkopalvelu) ylläpitää Classicus Oy. Käyttöehdot ja rekisteriseloste koskevat näitä kaikkia verkkopalveluja. Verkkopalvelun käyttäjän tulee palvelua käyttäessään noudattaa verkkopalvelun käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Käyttäjällä on lupa tallentaa verkkopalveluun sisältyvää aineistoa tietokoneelleen tai tulostaa aineistoa vain yksityistä käyttöä varten. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Aineistoon sisältyvistä teosten osista saa kuitenkin ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. Aineistoa lainattaessa on lähde – rondo.fi – mainittava. Palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotain toista Internet-sivustoa tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava Classicus Oy:n lupa.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. Joidenkin palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy kyseisen palvelun käyttöehdot.

Palveluntuottajan vastuu

Rondon verkkopalveluja tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä palvelulle anneta mitään takuuta. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Palvelun muuttaminen tai lopettaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

KLASSIKOT