tiistai huhtikuu 23. 2024

Taiteen perusopetusta tuetaan lähes 6,5 miljoonan euron lisärahalla

Lapin musiikkiopisto on yksi nyt myönnetyn avustuksen saajista. Kuvassa musiikkiopiston rehtori Kaisa Kuula-Bullat opettamassa etänä. © Pekka Aho

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille on myönnetty yhteensä 6,5 miljoonaa euroa tukea koronapandemian johdosta vaikeutuneiden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

 

Tukea annettiin 101 taiteenperusopetusta järjestävälle oppilaitokselle, joista 63 on musiikkioppilaitoksia tai muita kouluja, joissa järjestetään myös musiikin perusopetusta. Myönnetyillä avustuksilla on tarkoitus tukea taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistaa taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetusta annetaan musiikin lisäksi tanssissa, kuvataiteessa, mediataiteissa, sirkustaiteessa, sanataiteessa, arkkitehtuurissa, teatteritaiteessa ja käsityössä.

“Merkityksellinen harrastustoiminta on tärkeää saada jatkumaan poikkeusoloissa ja niiden yli. Tutun harrastuksen avulla on myös mahdollisuus irrottautua ympäröivästä tilanteesta ja keskittyä mieluisaan tekemiseen”, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) toteaa.

Taiteen perusopetuksen tilojen ollessa suljettuna taiteen perusopetuksen oppilaitokset siirtyivät poikkeustilanteessa laajalti etäopetukseen, mutta mahdollisuudet ja valmiudet etäopetuksen järjestämiseen vaihtelivat.

Suomessa toimii noin 435 taiteen perusopetuksen oppilaitosta, joista 139 on taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä. Aiemmin kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö tuki kolmella miljoonalla opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuulumattomia taiteen perusopetuksen järjestäjiä.

Tuoreimmat uutiset