torstai toukokuu 30. 2024
Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Liity sinäkin mukaan RONDON KAUPPA valikon kautta!

Ylpeys ja ennakkoluulo

  Seminaarin vierustoveri aloitti keskustelun: ”On se kumma, että valtio tukee verovaroin oopperan kaltaista kuollutta taidemuotoa.” Äimistyin. Oopperan varauksettomana ja ylpeänä kannattajana esitin vahvan vastaväitteen. Selvensin puheena olevan taidemuodon olevan elossa ja mitä suurimmassa määrin kiinni nykyajassa. Seminaariseuralainen jatkoi: ”Veljenpojat räppäävät. Olen kuunnellut tekstejä, pojilla on asiaa.” Lähdimme istunnon väliajalle kohteliaasti ja jäisesti hymyillen. Suomen Kulttuurirahaston teetti viisi vuotta sitten laajan kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Tutkimuksen tuloksena oli, että kulttuuri kiinnostaa […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Puhallinmusiikki kaipaa uutta puhtia

  Nuukahtamisen merkkejä osoittava nuorten puhallinsoiton harrastus kaipaa uusia ideoita, erityisesti yhteissoiton kehittämisen osalta. Helsingin Poliisisoittokunnan ylikapellimestarin Sami Ruusuvuoren mukaan yksi keino voisi olla sen limittäminen koulujen yhteyteen.   Viime Rondossa uutisoitu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sisäänotto on herättänyt Suomen puhallinpiireissä paljon keskustelua. Mukana oli vain kolme suomalaista 21:stä sisään päässeestä. Helsingin Poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori jakaa huolen nuorten puhallinsoiton harrastuksen tilasta. ”Ehkä Sibelius-Akatemian sisäänottoon oli tänä vuonna myös käytännön syitä, kun pandemia-aikana koesoitto järjestettiin etänä, jolloin […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Säpettäjät luovat uusia musiikin oppimisen tapoja

  Pelottaako uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma? Miten osata opettaa musiikin luovia taitoja, jos ei itsekään ole säveltänyt tai improvisoinut? SÄPE – Säveltämisen pedagogiikka -koulutus pyrkii hälventämään näitä pelkoja ja tuomaan musiikinopettajille uusia työkaluja musiikin luovien taitojen opettamiseen. ”Uudessa opetussuunnitelmassa säveltäminen ja improvisointi on nostettu isoiksi asioiksi. SÄPE-koulutuksessa on opittu toki konkreettisiakin vinkkejä ja käytännön toimintamalleja, mutta isoin oivallus, mitä itselle on tullut, on sanan ’sävellys’ arkipäiväistyminen – että se ei enää ole sanana niin raskaasti […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Koko kroppa laulamaan

Maija Hapuoja: Koko kroppa laulaa – Opi uusi huippuartistien tekniikka (Gummerus, 159 s. 2 CD-levyä)   Maija Hapuojan Koko kroppa laulaa (Gummerus), on huomionarvoinen lisä laulun opetusaineistoon. Kirja on suunnattu erityisesti rytmimusiikin opiskelijoille, mutta se sopii muillekin laulajille. 159 sivua runsasta tietoa ja 84 CD-harjoitusta muodostavat tanakan oppiannin. 11 lukua sisältävät muutakin kuin kroppaa; mikrofonitekniikkaa, stage-taitoa, improvisaatio-ohjeita jne. Jazzin ja yleensä rytmimusiikin alalla nimensä luonut laulumestari on perillä äänenmuodostuksen fysiologiasta ja luontaisen lauluäänen löytämisen haasteista. […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Kestääkö keho soittoharrastuksen?

  Soittointoa riittää niin, ettei soitinta malta käsistään laskea, vaikka ranteita ja hartioita jo vähän kolottaa. Toisella into lopahtaa, kun kroppa ei jaksa pysyä soittoasennossa edes kokonaista kappaletta. Kenen vastuulla on huolehtia nuoren soittajan kunnosta?   Pirkanmaan musiikkiopistossa sellonsoittoa opettava Maria Tuominen on huolissaan siitä, onko lasten kunto riittävä soittoharrastukseen ja mitä vuosia jatkuva soittaminen epäergonomisissa asennoissa ja staattisessa jännityksessä tekee keholle. ”Olen tehnyt 25 vuotta töitä soitonopettajana ja huomannut, että oppilaiden ryhti ja kunto […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Tämän päivän musiikkipedagogi – hyvinvoinnin tuottaja ja edistäjä

Ammattikorkeakouluissa koulutetaan musiikkipedagogeja muuttuvaan ja monipuolistuvaan työelämään. Aiemmin musiikkipedagogikoulutuksissa pääpaino on ollut perinteisen musiikkikoulun ja oppilaitoksen opetussisällön opettamisen hallinnassa eli lahjakkaiden ja valintakokeiden kautta musiikkiharrastuksen piiriin tulleiden opettamisessa. Yksilöllistetyn ja inklusiivisen opetuksen myötä on erilaisille oppijoille avautunut mahdollisuus hakeutua musiikkioppilaitoksiin, ja avoimet linjat mahdollistavat opiskelun yhä laajemmalle joukolle. Samalla musiikkioppilaitoksien hakijamäärissä on tapahtunut muutoksia ikäluokkien pienentymisen ja muiden harrastusmahdollisuuksien laajentumisen myötä. Ammattikorkeakoulut ovat reagoineet muutostarpeeseen ja kehittäneet osaamisperustaisia opetussuunnitelmiaan sekä laajentaneet koulutustarjontaansa mm. korkeakoulujen välisissä […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Uusi verkkosivusto harjoittelun tueksi

0

Tehokas harjoittelu on instrumenttiopiskelun kulmakivi, mutta samalla se on opiskelijoille eräänlainen ikuisuuskysymys. Vaikka sanotaan, että harjoittelun tulisi olla tehokasta, harva saa asiaan syvällistä opastusta.   Tätä musiikinopiskelun perusongelmaa pohdiskelivat myös Taideyliopiston Subelius-Akatemian lehtorit Päivi Arjas ja Erja Joukamo-Ampuja. ”Jos asiaa ei ajattele syvällisemmin, saattaa käydä niin että harjoitellaan vain harjoittelun takia, vaikka päämäärän pitäisi olla esimerkiksi osaamisen kasvaminen tai tietty esitystilanne”, toteaa Arjas. Työssään naiset kohtasivat muita instrumenttipedagogiikan ammattilaisia, jotka pohtivat samoja kysymyksiä, ja niin […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Kokoonpano joustaa kamarimusiikkikilpailussa

Musiikkiopisto Juvenalian XII kamarimusiikkikilpailun ohjelmassa on teoksia valinnaisille kokoonpanoille.   Musiikkiopisto Juvenalian XII kamarimusiikkikilpailu viettää 40-vuotisjuhliaan 1.–2. joulukuuta 2024. Kilpailupäivät osuvat sunnuntaille ja maanantaille, sillä aikataulun sanelee Espoon Sellosalin suuri kysyntä. Musiikkiopisto Juvenalia on Sellosalin seinänaapuri. Kilpailun perusti Rainer Palas (1933–2021), joka toimi Juvenalian rehtorina 1979–1989. Hän oli pianisti, joka teki ison osan urastaan Jyväskylän yliopistossa ja konservatoriossa. Paljon muutakin hän ehti: hän toimi muun muassa Rondo-lehden päätoimittajana 1970–1974 sekä kirjoitti lukuisia musiikkiarvosteluja ja teki […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Yhdenvertaisuutta musiikinopetuksessa

  Mitä taiteen perusopetuksen yhdenvertaisuus edellyttää musiikkipedagogeilta ja musiikkipedagogiikalta? Entä minkälaisten haasteiden edessä musiikkioppilaitokset ovat moninaistuvassa maailmassa? Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä että, kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Käytännössä yhdenvertaisuuden toteuttaminen tarkoittaa oppimisen olosuhteiden muokkaamista sellaisiksi, että osallistuminen on mahdollista kaikille, riippumatta näistä henkilöön liittyvistä tekijöistä. Yhdenvertaisuus liitetään usein erilaisuuden tukemiseen ja demokratiaan. ArtsEqual -hankkeen loppuraportissa todetaan, että “demokraattinen sivistysyhteiskunta edistää moniäänisyyttä ja erilaisuutta”. Tutkimushankkeessa tunnistettiin […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Digitaalisuus musiikin opetuksessa

Nykyaikainen kouluympäristö on moninainen; digitaalisuus tuo omat haasteensa opetukseen ja työkalut ovat jatkuvassa muutoksessa.   Harva oppilaitos hankkii tietotekniikkaa puhtaasti musiikinopetuksen ehdoilla, ja joskus teknologiaa saatetaan hankkia keskitetysti, selvittämättä opettajien varsinaisia tarpeita. Vastaavasti taas esim. koulun tietohallinnon päätökset saattavat estää uusien sovellusten lataamisen ja asentamisen laitteille. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti kertoo, että viimeisestä teknologian käyttöä peruskoulun musiikkitunneilla selvittäneestä laajasta kyselytutkimuksesta on kulunut vuosikymmen. Partti kertoo: “Teknologian osaaminen on osa tämän päivän musiikinopettajan ammattitaitoa. […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Pääsykoe alkaa olla historiaa

   Monet musiikkiopistot ovat luopuneet pääsykokeesta ja saaneet sillä hakijamääränsä kasvuun. Osa pitää yhä jonkinlaista testausta tarpeellisena tai on ottanut käyttöön valmentavan jakson. Myös uusia ideoita soittimen valinnassa on virinnyt. Oppilaslähtöinen henki valtaa alaa.   Musiikkioppilaitosten oppilasvalinnoille ei ole olemassa mitään yhtä ja yhtenäistä mallia, vaan usein oppilaitoksen paikalliset olosuhteet sanelevat sen, kuinka oppilasvalinta toteutetaan. Myöskään Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet eivät määrittele oppilasvalintojen toteuttamisen tapaa, joten oppilaitoksilla on tässä täysi autonomia. Osa oppilaitoksista järjestää […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

Kansanmusiikkilinjan kasvojenkohotus

Kaustisella 1980-luvulta toiminut kansanmusiikin vapaan sivistystyön airut Ala-Könni-opisto on viime vuosina kärsinyt laskusuhdanteesta. Neljän kansainvälisestikin keikkailevan kansanmuusikon antaman potkustartin toivotaan jälleen täyttävän aukkoa musiikkiopistojen ja ammattiopintojen välissä.   ”Jos tarkastellaan Suomen kansanmusiikkiopetusta, niin Ala-Könni-opisto on kyllä ollut tärkeä opinahjo. Viime vuosina sinne ei vain ole ollut hirveästi tulijoita, ja viimeiseen kahteen vuoteen kansanmusiikkilinjaa ei ole järjestetty ollenkaan”, kertoo uuden linjan vastuuopettaja, pianon- ja harmoninsoittaja Pilvi Järvelä. Hän ei osaa sanoa, mikä suosion hiipumiseen on ollut […]

Artikkeli on tarkoitettu Rondon lukijoille. Ryhdy sinäkin lukijaksi RONDON KAUPPA valikon kautta.

UUTISET